Sprawy zawodowe

Terapia może być również nastawiona na poukładanie kwestii związanych z życiem zawodowym. Większość ludzi spędza w pracy ogromną część swojego życia, dlatego warto zadbać o to, by niosła ona możliwie dużo satysfakcji. To zadowolenie wynika nie tylko z wynagrodzenia, ale też z relacji ze współpracownikami, optymalnego poziomu odpowiedzialności, pogodzenia pracy z innymi ważnymi obszarami życia, itp. Zatem gdy praca nie przynosi satysfakcji warto zastanowić się dlaczego i popracować nad zmianą tego stanu rzeczy.

W sprawach zawodowych pomagam osobom, które chcą:

 • poczuć się równo traktowane w miejscu pracy
 • na nowo ułożyć swoje życie zawodowe po zwolnieniu z pracy
 • czuć się pewniej i swobodniej w związku z funkcją pełnioną w miejscu pracy
 • lepiej radzić sobie ze stresem w pracy
 • lepiej układać sobie relacje z osobami, z którymi pracują
 • nauczyć się skutecznie rozwiązywać konflikty ze współpracownikami, przełożonymi, podwładnymi
 • poczuć się pewniej w swojej pracy, nabrać zaufania do swych zdolności
 • w pełni wykorzystywać swój potencjał w pracy
 • odkryć sens i cel swego życia zawodowego
 • na nowo zdefiniować swoją karierę zawodową
 • poradzić sobie z poczuciem przytłoczenia odpowiedzialnością w pracy
 • sprostać zmianom jakie zachodzą w miejscu pracy i wykorzystać je jako okazję do rozwoju
 • poszukać rozwiązania trudności z kontaktach z przełożonym
 • znaleźć satysfakcjonującą równowagę pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym
 • profesjonalnej pomocy w poradzeniu sobie z innymi kwestiami dotyczącymi życia zawodowego

Karina Wiencelewska

- psycholog,
psychoterapeuta

 

514 725 256

 

 

gabinet@pomostkrakow.pl

 

 

Strona gabinetu na FB